Včelařská farma vznikla na základě rodinné tradice v chovu včel ( včelaří již třetí generace) v roce 2000.   

                       

Včelstva jsou umístěna  na 18 stanovištích od chráněného krajinného území Kněžičky, přes polabskou nížinu   až po úpatí Vysočiny na Zbýšovsku.Opylují území o rozloze 200km2. Jsou umístěny v nadmořské výšce od 190 do 550 m nad mořem.

 

 

Nyní chová 500 kmenových   a 100 záložních včelstev v nízkonástavkových úlech bez královské mřížky. Produkce včelařské farmy je zaměřena na získávání a zpracování jednodruhových medů nejvyšší kvality,až k finalizaci, tj. plnění medu do spotřebitelských obalů a následně jeho prodej.

Jednodruhovosti , zejména květových medů,  je dosaženo kočováním za pastvou, označováním rámků i následným vytáčením medu ve dvou medometech, dle druhu snůšky. V našich podmínkách získáváme standartně med řepkový, z ovocných stromů, akátový, lipový, slunečnicový, luční. Raritou některých sezón je med z kaštanu, či kakostu obecného a velice oblíbený med ze svazenky či růžáku. Snůška včel a tím produkce medu je velmi ovlivněna počasím, ošetřováním porostu zemědělci.

Kvalita je zajištěna produkcí medu na panenském díle a obměnou díla, které je prováděno pouze z  našeho vosku. Kvalita produkovaných medů  byla oceněna v celostátní soutěži „Český med“ prvním  místem v roce 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a druhým místem v roce 2003. Dále med obdržel řadu certifikací od výzkumných ústavů v České republice.

Včelařský potažmo potravinářský provoz je pod veterinárním dohledem a splňuje požadavky na provoz v EU.

Chováme vlastní matky linie Sklenar  /chovný materiál přímo z Rakouska/ , produkujeme oddělky, dodáváme propolis, pyl a vosk farmaceutickému  průmyslu pro další zpracování. Spolupracujeme s okolními organizacemi Českého svazu včelařů.

Mimo sezónu vyrábíme dekorativní  svíčky ze včelího vosku jak odlévané,  tak stáčené z mezistěn.

 

 

Dalším bodem, zejména mimo  sezónní  činnosti je propagace včelařství v široké veřejnosti, předávání zkušeností v odborných kruzích a v neposlední řadě včelařské přednášky na základních školách. Tam se snažíme vedle propagace seznámit děti se starým řemeslem a přiblížit jim přírodu a zákonitosti v ní. Přednášíme o starém řemeslu v moderním pojetí, s ochutnávkou medu, možností výroby vlastních svíček a ukázkou včelařských pomůcek.

 

Náš český med je považován  za nejlepší v Evropě. Naše úsilí je zaměřeno   na to aby tomu  bylo tak i nadále.