Prodej včelstev

Nabízíme


Vyzimovaná včelstva

- osobní odběr - v době květu řepky na našem stanovišti
- osazení nových úlů
- matky rakouské linie Sklenar

Příjem objednávek pro rok 2021

Do objednávky uveďte:
- jméno a příjmení
- adresa včelaře
- adresa stanoviště včelstev
=> číslo katastru
=> parcelní číslo
- registrační číslo včelaře
- registrační číslo stanoviště
- tel. číslo
- rámková míra, na které budete včelařit
- nadmořská výška vašeho stanoviště - počet objednávaných včelstev