Prodej včelstev

Nabízíme


Vyzimovaná včelstva

- osobní odběr - v době květu řepky na našem stanovišti
- osazení nových úlů
- matky rakouské linie Sklenar

Příjem objednávek pro rok 2022 ještě nezačal